Kurucunun Mesajı

Değerli Dostlar,

Asırlardır yer yüzünde iyiliğin, adaletin ve karşılıksız paylaşımın timsali olan ve bu özellikleriyle tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş, necip bir milletin fertleriyiz.

Yakın dünya tarihi ve günümüz bazı kriterler göz önünde bulundurularak mukayese edildiğinde, hızla değişen güç dengelerini, teknolojinin her anlamda hayatımıza dahil olduğu gerçeği paralelinde, manuel tamamlanan birçok sürecin günümüzde yerini akıllı yazılımlara bıraktığını ve yaşanan bu gelişmelerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bireyler üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz.

Tüm bu gelişmeler beraberinde, görmemiz gereken ve kayıtsız kalamayacağımız diğer bir gerçek ise değişen iklim şartları sonucunda yaşanan doğal afet, kuraklık, açlık ve iç savaş gibi nedenlerle mağduriyet yaşayan büyük bir insan topluluğu.

Türkiye’nin özellikle son on yılda izlediği devlet politikası çerçevesinde sivil toplum örgütlerinin eskiye nazaran çok daha önemli bir rol üstlenerek faaliyet alanlarının genişlediğini, edindikleri tecrübe beraberinde daha profesyonel yaklaşımlarla daha büyük kitlelere hitap etmeye başladıklarını görmekteyiz.

Yaşanan bu olumlu gelişme, beraberinde nitelikli insan kaynağını, etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilecek operasyonel kabiliyeti ve bu kaynakların doğru yere aktarımı için gereken analiz ve raporlama özelliklerine sahip teknolojik ürünlerin gereksinimini öne çıkarmaktadır.

Gelinen bu noktada, bireysel ve kurumsal olarak dünyanın önde gelen yardım örgütleri ile yaptığımız saha çalışmalarından edindiğimiz tecrübe ve buradan kendimizi yenileme ve geliştirmeye yönelik çıkardığımız dersler neticesinde kurumlarımıza ve topluma fayda sağlayacağına inandığımız bir girişimi hayata geçirme kararı aldık.

2019 yılının Nisan ayında yolculuğuna başlayan şirketimiz Pro Solutions, farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklükte yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası insani yardım çalışmalarında süreç yönetimi yönetim danışmanlığı hizmeti sunmak, bununla beraber saha operasyonlarında, mevcut tecrübesi ile profesyonel çözümler üreterek çeşitli nedenlerle mağdur olan ihtiyaç sahibi insanlarla, onlara yardım elini uzatan sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü olabilme gayesiyle kurulmuştur.

Bunun yanı sıra Müslüman toplumlarda hassasiyetle yerine getirilen ve temelde Allah (cc)’nün rızasını edinme gayesiyle vuku bulan kurban kesimi ibadetinin önemini ve son yıllarda vatandaşlarımızın özellikle yurt dışında yaşayan ihtiyaç sahibi din kardeşleri ile paylaşımda bulunmak niyetiyle, organize edilen vekalet yoluyla kurban kesimi programlarına teveccüh gösterdiğinin farkındayız.

Bu çerçevede, şirketimiz bünyesinde vücut bulan vekaletlekurban.com markası ile kurban ibadetinin gerek fert gerekse toplum açısından yarattığı faydaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamayı, aynı zamanda değişen çevresel koşullar beraberinde ibadetini yerine getirmek isteyen tüm bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladık.

Verdiğimiz hizmetin dini bir vecibenin yerine getirilmesine aracılık ettiğinin bilinci ve üzerimize yüklediği manevi sorumluluk çerçevesinde süreçlerin hassas ve kusursuz bir şekilde işletilmesini her türlü maddi değerin üzerinde tutmaktayız. Türkiye’de ve dünyada insani yardım faaliyetlerinin en üst düzeyde şeffaf, sürdürülebilir, sistematik ve insan onuruna saygı gösterecek şekilde bireye indirilmesini sağlayarak vekaletle kurban organizasyonunda ilham veren bir kuruluş olmayı da bu yüzden istiyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.

Saygılarımla,

Taşkın Bumin Ayrancı
Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı