KURBANLIK TEMİNİ

Yurt içinde ve yurt dışında vekaletle kurban kesim hizmeti sunarak kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının, et kombinası ve et ürünleri üreten firmalar gibi ticari faaliyet gösteren kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duydukları büyükbaş ve küçükbaş hayvan taleplerini istenilen sayıda ve kilogram aralığında karşılamaktayız.

Yurt içinde ve yurt dışında Tarım Orman ve Hayvancılık Bakanlıklarının ilgili departmanları kontrolünde besicilik faaliyetleri gösteren çözüm ortaklarımız iş birliği ve stoklarımızda mevcut rutin veteriner kontrolleri yapılan kayıtlı kulak küpesi mevcut Holstein, Simmental, Brown Swiss, Swedish Red, Angus ve Ankola cinsi büyükbaş, koyun, koç ve keçi gibi küçükbaş hayvanların tedarik ve teslimatını mesafe veya konum gözetmeden sağlamaktayız.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI VEKALETLE KURBAN KESİM ORGANİZASYONU

Yurt içinde ve yurt dışında vekaletle kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına kurban temin hizmetinin yanı sıra organizasyonun geneli ile alakalı her iş kaleminde aşağıdaki başlıklar çerçevesinde hizmet vermekteyiz.

  • Kurban Kesim ve Dağıtım

Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumların yasal mevzuatları çerçevesinde hizmet veren modern kesimhanelerde veya hijyenik koşulları sağlanmış açık alanlarda İslami usullere uygun kurban edilebilme niteliği taşıyan büyükbaş veya küçükbaş hayvan kesim hizmeti.

Kesim işleminin ardından insan sağlığını ön planda tutarak eşit paylar haline getirilen etlerin ihtiyacı resmi makamlar ve sivil toplum kuruluşlarınca belirlenmiş kişi, aile, kurum ve kuruluşlara teslim/tesellüm belgesi düzenlemek kaydıyla dağıtım hizmeti.

  • Vize

Yurt dışı organizasyonlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulayan ülkelere yapılacak seyahatlerde vize başvuru süreçleri ile alakalı danışmanlık hizmeti.

  • Ulaşım

Yurt içi ve yurt dışı hava yolu, kara yolu ve deniz yolu seyahat planlamalarının yapılması ve biletleme hizmeti.

  • Konaklama

Yurt içinde ve yurt dışında kesim bölgelerine yakın, güvenli, hijyenik, helal ve zengin mutfağıyla hizmeti sunan otellerde konaklama hizmeti.

  • Araç Kiralama

Yurt içi ve yurt dışında arazi şartlarına uygun araç kiralama hizmeti.

  • Görsel Materyaller

Kurban kesim ve dağıtım konumlarında ilgili kurumun logosunu ve mottosunu içeren bez veya branda afiş tasarım ve baskı hizmeti.