Bilgi Güvenliği Politikamız

​Bilgi güvenliğinin sağlanması şirketimiz için hayati önem taşır. Bu amaçla sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sağlamayı, oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur. Hizmet verdiğimiz alanlarda; yasal mevzuat şartlarının karşılanması, hizmet sunduğumuz kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde hizmet alması, hak ve yararlarının korunmasını sağlamak için şirket çalışanlarımızın bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Şirketimiz için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır. Kurumumuz hizmet sunduğu alanlarda; yasal mevzuat şartlarının karşılamasından, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması şirketimizin hizmet kalitesi, kesintisiz hizmet verebilmesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.

Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politika ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınır.