Akika Kurbanı Nedir?

Akika Kurbanı nedir? Akika kurbanı hangi amaçla kesilir?

Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça’da akīka denir. Akika kurbanı kesildiği gün çocuğun saçı tıraş edildiği için kurbana da Akika adı verilmiştir.

Mâlik b. Enes, Ahmed b. Hanbel ve Şâfiî’ye göre akîka kurbanı kesmek sünnet, Ebû Hanîfe’ye göre ise mubahtır.

Fukahanın çoğunluğuna göre akîka kurbanı koyundan olabileceği gibi sığır ve deveden de kesilebilir. İmam Mâlik’e göre ise koyun kesilmesi efdaldir. Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken vasıflar bakımından akîka da kurban bayramında kesilen normal kurban gibidir. Eti hakkındaki hüküm de aynıdır. 

Akîka kurbanının çocuğun doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır. Fakat çocuğun başına kan sürülmesini menetmiştir (bk. Ebu Davud, “Edahi”, 20). Bununla ilgili hadislere dayanan âlimlerin çoğuna göre Akika kanını çocuğun başına sürmek mekruhtur.

Kurban yedinci gün kesilmezse, Hz. Âişe’nin belirttiğine göre, on dördüncü veya yirmi birinci günlerde kesilebileceği gibi daha önce veya sonra kesilmesi de câizdir.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.